Dasa Ilic

Kriza izazvana Kovidom-19 po mnogo čemu je jedinstvena za sve, pa tako i za novinare širom svijeta. Informacija, pravovremena i tačna, pomućena je i često, izgubljena u oblaku glasina, laži, teorija zavjera i malicioznih interpretacija koje čitamo na društvenim mrežama.

Korisnicima društvenih mreža zato može da bude od velike koristi vodič za provjeru i verifikaciju tvrdnji koji je sačinio britanski Full Fact. Običnim građanima na primjer, savjetuje se da:

 1. Pogledaju ko je izvor informacije, da li je u pitanju anonimni izvor ili medij od povjerenja;
 2. Šta nedostaje u članku, priči? Uvijek je potrebno pročitati čitav članak, a ne samo naslov. Ovaj savjet je naročito koristan uzimajući u obzir praksu tabloida;
 3. Pažljivo sa fotografijama i video snimcima koji često mogu da budu zbunjujući i da navode na pogrešan zaključak;
 4. Provjeriti da li još neko od medija izvještava o istoj pojavi, da li prenosi istu informaciju;
 5. Važno je imati na umu da oni koji proizvode lažne vesti manipulišu osjećanjima i strahovima običnih građana;

Što se novinarki i novinara tiče, u situaciji kakva je kriza izazvana koronavirusom, neophodno je prisjetiti se i vratiti ustaljenim i suštinskim načelima profesionalnog izveštavanja. Mreža za etičko novinarstvo sa sjedištem u Londonu pripremila je podsjetnik za sve one koji izveštavaju o pandemiji. “U svom radu”, poručuje Mreža novinarima, “svi treba da se pridržavamo principa etičkog novinarstva”:

 1. Pridržavajte se činjenica – Činjenice su ključne za tačno i relevantno izveštavanje;
 2. Praktikujte odgovorno novinarstvo – Zvanična statistika o broju zaraženih i mrtvih treba da bude stavljena u odgovarajući  kontekst;
 3. Provjerite terminologiju koju korsitite – Upoznajte bolje zdravstvene i naučne termine i izbjegavajte etiketiranje. Recimo, nije primjereno reći da su “žrtve koronavirusa izgubile bitku”;
 4. Pokažite humanost – Dijelite priče o solidarnosti i svjedočenja onih koji su se oporavili nakon bolesti;
 5. Ustanite protiv mržnje – Izbjegavajte upiranje prstom u rase, nacije, vjerske i etničke manjine;
 6. Izbjegavajte stereotipe i stigmatizaciju;
 7. Praktikujte brigu o sebi i drugima – Novinarstvo je od ključnog značaja, ali ne po cijenu vašeg ili zdravlja vaših izvora;

Znate kako kažu, “prva žrtva rata je istina”. U prinošenju te žrtve ogromnu uogu imaju društvene mreže, no odlučujuću i najodgovorniju – novinari i urednici medija koji pretenduju da budu etični i profesionalni. Kada se u igru širenja dezinformacija, prenošenja bez kritičkog otklona i provjere, uključe mediji koji objave sa Fejsbuka prenose bez uredničke intervencije, problem postaje znatno veći i ozbiljniji.

Zato je jedini pravi izlaz u medijima od povjerenja i medijskim kućama koje drže do etike i profesionalnih standarda.

_____________

(isečak iz teksta „Virus na društvenim mrežama“,  Danica Ilić – Mreža za etičko novinarstvo London; preneto na sajtu Instituta za medije Crne Gore)

Link ka originalu: OVDE