Najnovija pucnjava u srednjoj školi u SAD bila je povod da Al Tompkins, novinar, pisac i nastavnik u Pointeru, objavi nekoliko strana uputstava i statistike koji mogu da pomognu kolegama.

On je naveo grupu „znakova upozorenja“ da postoji bojazan da se dogodi masovni napad, potom čitav niz uputstava pod oznakom „zapamti“, kao i statistiku napada i motiva.