Novinar je, pre svega, svedok, a svedok nikada nije objektivan, on opisuje stvarnost kroz sopstvene naočari… Čista objektivnost ne postoji u novinarstvu. Ali, od novinara se može očekivati da događaje opisuje sa izuzetnim poštenjem. (Andre Loran)

Onome ko želi da postane novinar savetovao bih da mnogo čita, da se za sve interesuje, da razgovara sa mnogo raznih ljudi, da poznaje stenografiju, daktilografiju i jezike, da putuje svetom kako bi doznao shvata li ljude, uspeva li da za tren oka, iz jedne reči ili kratkog razgovora, upozna njihovo duševno stanje. Ako uz sve to poseduje i skromnost, može da počne sa lokalnom rubrikom. (Nino Nutricio)

Naše vreme je političko. Za neke to znači – da se novinarstvo mora povinovati politici, za druge – na žalost, u manjini – to je motiv za novinarski podvig – ostati pošten, human, istinoljubiv čovek, koji razobličuje moć nad ljudima i njihovom slobodom. To je put nemirenja sa okvirima, šablonima, sa zadatim. (Bertold Breht)

Budući novinar moraće da bude nešto više od reportera koji beleži događaj. Reporter će morati da shvati kako ljudi misle i zašto tako misle da bi izbegao grešku u svom sopstvenom traženju istine, i, konačno, da bi shvatio ponašanje onih čiju reakciju opisuje. (Kartis Mekdugal)

Dobar novinar mora da ima smisao, osećaj za vest i za javnost kojoj je ta vest namenjena. Ko taj osećaj nema, neka menja zanat. (Enriko Matei)

Novinar prihvata višestruk rizik: rizik svakog sata, rizik svakog retka, rizik koji se krije u svakoj reči, tom jedinom nezamenljivom, a tako opasnom sredstvu bavljenja novinarskim poslom. Slaže reči u smisao: današnjih naših reči u smisao našeg današnjeg života. Slika taj prolazni, svakodnevni, današnji dan, trudeći se da da njegov dublji, istorijski smisao, da težnje i želje ljudi u jednoj sredini koja na svoj način, po svojoj meri, gradi društvo drugačije od jučerašnjeg i drugačije od drugih, da te trajne želje osmisli u svom tekstu, ili u tekstu svog kolege, koji priređuje za štampu, i nikad ne pomišlja da radi nešto drugo, lakše, lagodnije, što nosi manje muke, što donosi manje ožiljaka. (Slobodan Glumac)

Ne ulagivati se nikom, pa ni svojim čitaocima. (Džon Rid)

Uvek se boriti za progres i reforme, uvek biti protiv nepravde i korupcije, napadati demagoge svih partija, ne pripadati nijednoj partiji, uvek biti u opoziciji prema privilegovanim kastama i narodnim pljačkašima, ostati odan narodnom blagostanju,  biti uvek dosledan, nezavistan i hrabar. (Džozef Pulicer)

Dobri ste koliko je dobra vaša poslednja reportaža. (Džon Snou)

Svi misle da ja radim jedan od najprijatnijih poslova na svetu. Ali, ako pogledate objektivno i razmotrite stvar sa svih strana – zbilja je tako. (Art Bačvold)


 

Foto: Huffington post

Citati iz knjige „Novinarski leksikon“ (Dušan Đurić, Beograd 2003.)